Chemische Technologie (deeltijd) - Procesindustrie

Driejarige deeltijd bachelor in het Nederlands (ook in voltijd)

Tijdens de opleiding krijg je theorielessen over vakinhoudelijke onderwerpen zoals processimulatie, procesontwerp (inclusief werktuigbouwkundige componenten), flow sheeting en process control. Verder wordt er aandacht besteed aan de aanvullende kwaliteitseisen die aan de moderne ingenieur worden gesteld zoals communicatieve en commerciële vaardigheden, management en organisatie en werken in een multidisciplinair team.

Wereldberoep

Chemisch technologen zijn betrokken bij alle stappen van een goed werkend productieproces: vanaf het eerste idee over een nieuw product tot de realisatie ervan. Je vindt ze bij de ontwerpfase, opstartfase, opschalingsfase en de gebruiksfase van grootschalige (chemische) productieprocessen. Achter het bureau, het beeldscherm of in de fabriek. Vanzelfsprekend vinden veel afgestudeerden een baan in de procesindustrie.

Deze opleiding is ook als voltijd-variant te volgen.

Goed om te weten

Bij deze deeltijdopleiding stellen we eisen aan je werkervaring en -situatie. Wanneer je met de opleiding start, dien je minimaal twee jaar relevante werkervaring te hebben. Tijdens de opleiding moet je een baan in het werkveld hebben van minimaal 20 uur per week.

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. Ook ontvang je bij je diploma een Engelstalig diplomasupplement met een DS-label, waarmee je de waarde van je diploma eenvoudiger kunt aantonen voor een baan of vervolgstudie in het buitenland. Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Leuk om te weten

Momenteel werken derdejaars studenten aan een project om van zout water, zoet water te maken. Een uniek en duurzaam project waarbij ze gebruik maken van een geheel zelfvoorzienend systeem op zonne-energie. In grote delen van Afrika, in landen als Brazilië en op eilanden is sprake van waterschaarste of worden ernstige tekorten aan schoon drinkwater verwacht. Op donderdag 11 juni is op het dak van het Academieplein (locatie van Hogeschool Rotterdam) een zonnepaneel geplaatst. Vanuit de proceshal sturen de studenten het systeem aan. Meer weten? Ga naar de RMU Facebookpagina en zoek op #CTEzoetwater

Meer weten?

Heb je vragen over deze opleiding? Neem dan contact met ons op of bezoek een open dag of infomiddag.

Opleidingsniveau:
hbo
Sector:
Procesindustrie
Leerwegen:
Deeltijd (hbo)
Privaat/Publiek
Bekostigd onderwijs
Duur:
4 jaar
Opleidingseisen:
Relevant mbo-diploma niveau 4, twee jaar werkervaring en baan van 20 uur per week in sector
Interesses:
Iets met techniek
Leidinggeven
Met m’n handen werken

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 400

E-mail: rmu-bedrijfsbureau@hr.nl

  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group
  • STC Group